บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ
 • ในพื้นที่เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี จัดส่งภายใน 3-7 วันทำการ

ค่าจัดส่งสินค้า

  • ซื้อสินค้า มูลค่า 1-899 บาท ค่าจัดส่ง 100.-/ออเดอร์
  • ซื้อสินค้า มูลค่า 900 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

*** สำหรับการสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ True Shopping เท่านั้น***


บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ
 • ในพื้นที่เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี จัดส่งภายใน 3-7 วันทำการ

ค่าจัดส่งสินค้า

 • ซื้อสินค้า มูลค่า 1-899 บาท ค่าจัดส่ง 100.-/ออเดอร์
 • ซื้อสินค้า มูลค่า 900 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

*** สำหรับการสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ True Shopping เท่านั้น***


บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ
 • ในพื้นที่เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี จัดส่งภายใน 3-7 วันทำการ

ค่าจัดส่งสินค้า

 • ซื้อสินค้า มูลค่า 1-899 บาท ค่าจัดส่ง 100.-/ออเดอร์
 • ซื้อสินค้า มูลค่า 900 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

*** สำหรับการสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ True Shopping เท่านั้น***